CÔNG TY TNHH SX TM DV THIÊN HOÀNG KIM - 90/7 Đỗ Thừa Luông, P. Tân Quý, Q. Tân Phú, TP HCM - MST: 0312365574 - - https://www.facebook.com/bangkeogolden

Website: bangkeogolden.com - Mail: thienhoangkimstp@gmail.com - Mr Nhật ĐT: 0938.454.177

Bảng giá băng keo

BẢNG GIÁ BĂNG KEO TRONG - ĐỤC LÕI 5 LY

GIÁ 1 BAO 20 CÂY FREE SHIP HCM

Giá băng keo trong - đục màng 0.50 mic x 48mm x lõi giấy 5 li(264g/6cuộn). Số lượng 1 bao 20 cây giao hàng miễn phí trong TP HCM
trọng lượng kg đồng/cây
1.2kg               44,900
1.4kg               52,000
1.8kg               67,200
2kg               74,200

GIÁ 2 BAO 40 CÂY FREE SHIP HCM

Giá băng keo trong - đục màng 0.50 mic x 48mm x lõi giấy 5 li(264g/6cuộn). Số lượng 2 bao 40 cây giao hàng miễn phí trong TP HCM
trọng lượng kg đồng/cây
1.2kg               42,400
1.4kg               49,500
1.8kh               64,700
2kg               71,700

GIÁ 3 BAO 60 CÂY FREE SHIP HCM

Giá băng keo trong - đục màng 0.50 mic x 48mm x lõi giấy 5 li(264g/6cuộn). Số lượng 3 bao 60 cây giao hàng miễn phí trong TP HCM
trọng lượng kg đồng/cây
1.2kg               41,500
1.4kg               48,600
1.8kg               63,900
2kg               70,900

GIÁ TỪ 4 BAO ĐẾN 9 BAO FREE SHIP HCM

Giá băng keo trong - đục màng 0.50 mic x 48mm x lõi giấy 5 li(264g/6cuộn). Số lượng từ 4 bao đến 9 bao giao hàng miễn phí trong TP HCM
trọng lượng kg đồng/cây
1.2kg               41,100
1.4kg               48,200
1.8kg               63,500
2kg               70,500

GIÁ TỪ 10 BAO ĐẾN 100 BAO FREE SHIP HCM

Giá băng keo trong - đục màng 0.50 mic x 48mm x lõi giấy 5 li(264g/6cuộn). Số lượng từ 10 bao đến 100 bao giao hàng miễn phí trong TP HCM
trọng lượng kg đồng/cây
1.2kg               39,900
1.4kg               46,900
1.8kg               62,200
2kg               69,200

 


BẢNG GIÁ BĂNG KEO MÀU LÕI 5 LY

GIÁ 1 BAO 20 CÂY FREE SHIP HCM

Giá băng keo màu màng 0.50 mic x 48mm x lõi giấy 5 li(264g/6cuộn). Số lượng 1 bao 20 cây giao hàng miễn phí trong TP HCM
trọng lượng kg đồng/cây
1.2                 53,600

GIÁ 2 BAO 40 CÂY FREE SHIP HCM

Giá băng keo màu màng 0.50 mic x 48mm x lõi giấy 5 li(264g/6cuộn). Số lượng 2 bao 40 cây giao hàng miễn phí trong TP HCM
trọng lượng kg đồng/cây
1.2                       51,100

 

GIÁ 3 BAO 60 CÂY FREE SHIP HCM

Giá băng keo màu màng 0.50 mic x 48mm x lõi giấy 5 li(264g/6cuộn). Số lượng 3 bao 60 cây giao hàng miễn phí trong TP HCM
trọng lượng kg đồng/cây
1.2               50,200

GIÁ từ 4 BAO ĐẾN 9 BAO FREE SHIP HCM

Giá băng keo màu màng 0.50 mic x 48mm x lõi giấy 5 li(264g/6cuộn). Số lượng từ 4 bao đến 10 bao giao hàng miễn phí trong TP HCM
trọng lượng kg đồng/cây
1.2                         49,800

 

GIÁ từ 10 BAO ĐẾN 100 BAO FREE SHIP HCM

Giá băng keo màu màng 0.50 mic x 48mm x lõi giấy 5 li(264g/6cuộn). Số lượng từ 10 bao đến 100 bao giao hàng miễn phí trong TP HCM
trọng lượng kg đồng/cây
1.2           48,600